Az összekapcsolt forgórészű berendezések gyakori hibája a tengelykapcsolat nem megfelelő beállítása, vagy idővel annak elállítódása. E hibák jelentősége az üzemeltetői, karbantartói gyakorlatban igen magas, mivel a gépmeghibásodások (elsősorban csapágyhibák) egyik leggyakoribb oka innen ered, következtében jelentős berendezés élettartam csökkenéssel számolhatunk, valamint megnövekedett energiaveszteséggel és karbantartási költséggel.


Munkánk során nap mint nap tapasztaljuk, hogy a vállalatok hajlandóak ugyan beruházni egy-egy műszaki diagnosztikai eszközre, de ezeknek a használata nem egy átgondolt, jól felépített karbantartási rendszer részeként történik, hanem csupán ad-hoc mérések, gépbeállítások történnek (megmérjük, beállítjuk a rendellenesen zörgő gépet, a nagy gépet, a kényelmesen hozzáférhető gépet, ...). Rosszabb esetben a műszert csak az auditra érkező külföldi tulaj látogatása előtt porolják le, az év többi részében a polcon pihen. Mindeközben a gépparknak égető szüksége lenne átgondolt, rendszerbe illesztett gépdiagnosztikára.

A mozgásanimációs vizsgálat a rezgésvizsgálati eljárások egy speciális, látványos módszere, melynek során a berendezés, a tartószerkezet, a talaj kijelölt pontjain a tér három irányában egy referenciajelhez hangoltan végzünk méréseket és rögzítjük a megfelelő paraméterértékeket. Az eljárás segítségével lehetőségünk nyílik beazonosítani a berendezéseink gyenge pontjait, töréseit, rejtett hibáit.

Cégünk harminc éve támogatja az ipari karbantartást műszeres gépállapot-vizsgálati szolgáltatásaival. E hosszú idő alatt nemcsak spektrumok milliói (nem tévedés!) kerültek a szemünk elé, látnunk kellett azt is, hogyan lendül fel, majd hanyatlik a diagnosztika alkalmazása a magyar iparvállalatok körében.

Több rendezvényen, konferencián beszélgetve a témáról azt látjuk, ma az egész diszciplína (a gépállapot vizsgálat tudománya) rosszul kezelt az eredményeket felhasználni kívánók, vagyis a „megrendelők” körében.  Legyen szó akár külső, akár belső szolgáltatásról, a megrendelőn nagyon sok múlik…

dr. Péczely György 1998-ban íródott szakcikke

Bevezetés

A villamos motorok után az ipar legelterjedtebb forgógépei a ventilátorok. Viszonylag egyszerű működésük, szabályozhatóságuk, javíthatóságuk miatt a napi üzemelésben viszonylag csekély figyelmet fordítunk e berendezésekre. Leggyakoribb gépészeti hibáik nem járnak feltétlenül és azonnal termeléskieséssel, ez a tény is háttérbe szorulásukat eredményezte.

Napjaink gazdasági eredmény központú gondolkodása esetenként megrögzött nézeteink felülvizsgálatához vezet. Ennek eredményképpen az utóbbi időben talán kissé elhanyagolt berendezések ismét előtérbe kerülhetnek. Könnyen belátható, hogy a ventilátorokkal kapcsolatos helytelen szemlélet ventilátoronként évente 50-500 eFt elpocsékolását eredményezi.

műszaki diagnosztika hasznaA műszaki diagnosztikai mérések, elemzések végzése nem egy öncélú folyamat. Nem azért végzünk, végeztetünk termográfiás vizsgálatot a gépeinken, a kapcsolótereinkben, hogy szép színes képeket nézegethessünk, nem azért mászik be a rezgésdiagnoszta a gépeink alá, hogy aztán mókás vízesésdiagramokban gyönyörködhessünk.

Az egyik hazai erőmű műszaki szakemberei nemrég küldtek néhány termovíziós felvételt, melyeken kazánjaikban felfedezett probléma képei láthatók. A két széntüzelésű kazánnál a tervszerű leállás utáni visszaindulásnál jelentkeztek a gondok. Éppen ott találtak hibát, ahol nem kellett volna, hiszen pont a hőcserélő vízvezetékeinek ellenőrzése miatt álltak le az energiatermeléssel.

Az egyik nagy hazai sóderbányában, ahonnan az alapanyagot az autópályák építéséhez szállították, a sóder méret szerinti szétválasztását Binder szitával végezték el. A rezonancia szita viszonylag kis energia befektetésével igen nagy mennyiségek szétválasztását tudja megoldani, négy szitasíkon, vagyis négy méretnagyság szerinti osztályozásra képes.

Néhány éve azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy vizsgáljuk meg, mi az oka a rendkívül nagyszámú és rövid üzemidő alatt tönkremenő gumirugónak. Mérjük ki és hangoljuk be a szitasíkokat megfelelő módon.

A szivárgásvizsgálatok legáltalánosabb és leggyakoribb alkalmazása a pozitív nyomású szivárgások felderítése. Az ultrahangos szivárgásvizsgálat a szivárgási helyen, általában szűk résen megjelenő turbulencia jelenségén alapul. A keletkező ultrahang intenzitását befolyásolja többek között a terek közötti nyomáskülönbség, valamint a rés mérete és formája. A negatív nyomású, azaz vákuumszivárgások felderítése kevésbé általános felhasználás, viszont jóval izgalmasabb feladat. Hogy miért?

A csapágyaknak időnként szüksége van zsírzásra, ezt mindenki tudja. Tehát a csapágyzsír jó dolog. A még több csapágyzsír még jobb dolog. Vagy mégsem?

Az online állapotfelügyeleti, gépvédelmi és –monitoring rendszereket sokan megfizethetetlen luxusnak gondolják. Azonban minden körülményt figyelembe véve sok esetben mégis ez a megoldás a célravezető, elég, ha „csak” a termelési megbízhatóságra gondolunk. Felsorolunk alább néhány körülményt, amit érdemes figyelembe venni:

A gőzcsapdák észrevétlen meghibásodása sokféle veszélyt rejt magában, a termékminőségre gyakorolt negatív hatástól kezdve a folyamatosan „termelt” veszteségen át egészen a súlyos, emberéletet követelő balesetekig.

Meghajtó és meghajtott gép közötti erőátviteli rendszerek beállítási problémái nem csak tengelykapcsolós gépek sajátjai, de jellemző lehet a szíjhajtású gépekre is. Sajnos a karbantartási részlegek a szíjhajtású berendezések megfelelő beállítását általában nem tekintik kritikus fontosságúnak, a szíjfeszesség ellenőrzésével és esetleges korrigálásával letudják a kérdést. Azonban a szíjtárcsák egymás síkjához viszonyított bármilyen eltérése az egyik fő oka a szíj rövid életének és a berendezések egyéb megbízhatósági problémáinak, nem beszélve arról, hogy így az energiaátadás hatásfoka is jelentősen romlik.

Hogyan képes egy egyszerű, a vizsgált rendszer összetettségétől függően néhány órás vagy egy-két műszakos vizsgálat milliókat megtakarítani egy vállalatnak, a megtakarított összeg töredékéért?

Az ipari cégek karbantartása az elmúlt évtizedben jelentős fejlődésen ment át. Ma már szinte minden vállalat követi a műszaki diagnosztikai divatot: vásároljunk műszert! Ha azonban elmélyedünk e korszerű módszerek alkalmazásában, akkor a kép már nem is olyan fényes.  Mit tegyünk? – kérdeztük, Vincze János több évtizedes tapasztalattal rendelkező diagnoszta mérnököt.

Cikksorozatunk harmadik részében (amelynek első és második része is honlapunkon olvasható) folytatjuk tovább a rezgésdiagnosztika alapjainak ismertetését. Továbbra is hangsúlyozzuk:

Célunk nem pusztán elméleti információk közlése, hanem az, hogy megmutassuk Önnek, miért fontos a sokat hangoztatott ars poetica: Szüntessük meg a nyikorgást, hogy elkerüljük a robbanást!

Cikksorozatunk 2. részében (amelynek első része itt olvasható) folytatjuk tovább a rezgésanalízis alapjainak ismertetését. Továbbra is hangsúlyozzuk:

Célunk nem pusztán elméleti információk közlése, hanem az, hogy megmutassuk Önnek, miért fontos a sokat hangoztatott ars poetica: Szüntessük meg a nyikorgást, hogy elkerüljük a robbanást!

Most következő cikksorozatunkban a sok profitot termelő rezgésvizsgálatot szeretnénk részletesebben megismertetni a Kedves Olvasóval. Célunk nem pusztán unalmas tankönyvízű információk közlése, hanem az, hogy megmutassuk Önnek, miért fontos a sokat hangoztatott ars poetica: Szüntessük meg a nyikorgást, hogy elkerüljük a robbanást!

Közeledik az év vége és a 2014-es évi költségvetés összeállításának határideje. Ön is sokat töpreng azon, hogy milyen feladatokat tervezzen be, hogy minél simábban mehessen a termelés, legyen idő előre megtervezni a karbantartást, elkerülje az idegeskedést?!

Mottó: Jól működő rendszereket sohasem szabad megbontani. (dr. Péczely György)

A műszaki diagnosztika megelőző "mellékhatásáról" és a gondos diagnosztáról

Azokban az üzemekben, ahol sok gép található, megfelelő megelőző műszaki diagnosztikával segíthetjük a profit elérését. A műszaki diagnosztika már mindenki számára jól ismert kifejezés –, legalábbis mi azon munkálkodunk, hogy ismerős legyen –, de a "megelőző" kifejezéssel kiegészítve máris látszik, miként hoz profitot. A megelőzés azt jelenti, hogy a hiba előjelének észlelése és a nagy hiba bekövetkezte közötti időben meg lehet rendelni az alkatrészeket, leszervezni a dolgozókat, és ami nagyon fontos, be lehet előre ütemezni a termeléskiesést úgy, hogy az a legkevésbé zavarja a termelést. Mindennek a legnagyobb gazdasági eredménye az, hogy lecsökken a javításra szükséges leállás.

A rossz gépbeállítás meglepő következményei

A termelésben dolgozva Ön is folyamatosan azon töri magát, hogy a vevőket megfelelő minőségű termékekkel szolgálja ki. Le merem fogadni, hogy az elmúlt évtized során Önöknél is számos minőségbiztosítási, minőségellenőrzési tevékenységet léptetett életbe a minőségbiztosítási részleg. A mi tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy olykor még a legkörültekintőbb minőségbiztonsági rendszerből is kimaradhat néhány paraméter! Műszaki diagnosztáink méréseik során számos alkalommal találkoztak olyan géphibákkal, amelyek kifejezetten akadályozták a megfelelő minőségű termék előállítását. Hadd ismertessünk most három jellemző esetet!

E hírlevelünkben egy különös esetet szeretnénk elmesélni. A diagnosztánk egy olyan rejtéllyel találkozott, amely alaposan megdolgoztatta a „kis szürke agysejtjeit”, – ahogyan azt Monseiur Poirot mondaná.

Előző hírlevelünkben a műszaki diagnosztika végzési gyakoriságával kapcsolatos grafikont kezdtük értelmezni. Most folytassuk a magyarázatot!

Milyen gyakran végezzünk műszaki diagnosztikát? A megoldás a hiba kifejlődési sebességében rejlik!

Az állapotfüggő feladatok gyakorisága, P-F elmélet

„Látni a láthatatlant” - szól az infravörös termográfia jól ismert szlogenje. De mit is látunk valójában?

Ez, pontosabban a színes kép megfelelő értelmezése különbözteti meg a diagnosztikai mérnököt a műszerrel rendelkező lelkes amatőrtől. Levonjuk-e a mérnöki következtetéseket, vagy csak boldogan böködjük a képernyőn a világos foltokat?

Egyre közeledik az év vége, ilyenkor mindannyian visszatekintünk az elmúlt időszakra és annak eseményeit elemezve igyekszünk felkészülni a következő évre. Nincsen ez máshogy nálunk sem, így most Ön elé tárjuk egy tanulságos esetünket arról, hogy miképpen tudtunk segíteni egy megrendelőnknek a menthetetlennek hitt gépe „újraélesztésében”, az új alkatrész árának egytizedéért!

Mozgásanimáció – Gépalapok, gépek és összetett rendszerek mozgásmegjelenítése

Cégvezetőként és magánemberként is gyakran el kell gondolkodnom azon, hogy mely kiadásaimat ésszerűsíthetem. Olykor rábukkanunk olyan régi „pénznyelő” dolgokra, amelyekre most már nincs szükségünk (pl. egy nem használt mobiltelefon előfizetési díja stb.).


Szeretne így hátradőlni a székében? Miért nem teszi? Gyanítom, az általunk eddig meglátogatott több száz üzemhez hasonlóan Önöknél is számos rejtett hibaforrás borzolhatja az Ön kedélyét, amikor nap mint nap napvilágra kerül valami új probléma, ami költséges és idegesítő zűrt okoz.

Előző hírlevelünkben a rezgésdiagnosztika alkalmazási lehetőségeiről írtunk, most folytatjuk.

Egy ismerősöm nagymamájával történt meg egy tanulságos eset, még az 1960-as években.

- Doktor úr! Vérnyomásom van! – panaszkodik a néni az orvosnál.

- Addig örüljön, Mama! – jön a válasz.

Találkozott-e már a cégénél Supermannel vagy más szuperhőssel? Olyan hősre gondolok, aki megmentheti a Földet.

Hadd áruljam el: ez nem is olyan képtelenség! De fordítsuk most komolyra a szót. A műszaki diagnosztika helyes alkalmazásával egyrészt pénzt (időt, fáradságot) takarít meg, de ez nem újdonság. Gondoljuk végig, hogy milyen egyéb kellemes mellékhatásai is vannak a műszaki diagnosztikának, amelyek a mai körülmények