Milyen gyakran végezzünk műszaki diagnosztikát? A megoldás a hiba kifejlődési sebességében rejlik!

Az állapotfüggő feladatok gyakorisága, P-F elmélet

Míg régen az a nézet uralkodott, hogy az állapotfüggő karbantartási feladatok gyakorisága a meghibásodás gyakoriságán és az eszköz kritikusságán alapul, ma a hiba kifejlődési sebességét vesszük kiindulási pontnak.

Az állapotfüggő karbantartási feladatok gyakoriságáról (pl. mérési gyakoriság) beszélve jellemzően a következők hangzanak el:

  • Nem hibásodik meg túl gyakran, ezért nem szükséges gyakran vizsgálnunk.
  • A kritikus egységeket többször kell vizsgálnunk, a kevésbé kritikusakat ritkábban.

Az alábbi ábra egy általános folyamatot, az ún. P-F görbét ábrázolja. Azt mutatja, hogy a hiba mikor jelenik meg, és hogyan romlik az állapot addig a pontig, amelyet potenciális hibapontnak (P) nevezünk. Ez az a pont, ahol a hibát először vagyunk képesek észlelni. Ha a hiba elhárítása érdekében nem történik beavatkozás, akkor az állapotromlás folytatódik - általában gyorsuló tempóban -, amíg az eszköz el nem jut a funkcionális hiba pontjáig (F).Sajnos mindkét állítás téves! Az előrejelző karbantartási feladatok gyakoriságának semmi köze nincs az elem kritikusságához! A meghibásodási gyakorisághoz is csak annyiban, hogy ha rövidebb a teljes hibakifejlődési idő, akkor az meghatározza az állapotvizsgálatok közötti időközöket. Az előrejelző karbantartás bármilyen formája azon a tényen alapul, hogy a hibák nem következnek be egy pillanat alatt, és leggyakrabban a kialakulóban levő hibát vagy már a tönkremenetel végső fázisát észleljük.

1. ábra Egy általános egység elhasználódása a hiba megjelenésétől a funkcionális hiba bekövetkezéséig

Azt az időtartamot (vagy a terhelési ciklusok számát), ami a potenciális hibapont és a funkcionális hibapont között eltelik, P-F intervallumnak nevezzük. A P-F intervallum határozza meg az előrejelző feladat gyakoriságát. Ha egy potenciális hibát jelezni kívánunk, mielőtt az funkcionális hibává válna, akkor az ellenőrzési időközt úgy kell megválasztanunk, hogy az lényegesen rövidebb legyen, mint a P-F hossza.Hívja diagnosztáinkat, akik az Ön üzemére szabott diagnosztikai tervet készítenek Önnek:  Vincze János (20/958-7848). Bővebben itt!Az ICG Stádium Kft. főbb tevékenységei:

2021. ICG Stádium Kft.

Impresszum

about.me/aastadium