Nyomtatás

Mottó: Jól működő rendszereket sohasem szabad megbontani. (dr. Péczely György)


Az elmúlt időszakban műszaki diagnosztáink számos üzemben nagyon sok olyan hibát fedeztek fel, amelyek nagyjavítás-leállás után jellemzően elő szoktak fordulni. Hadd osszuk meg most a tapasztalainkat, hogy Ön ne a saját kárán tanuljon!

Az 1952-ben kötelezően bevezetett TMK-rendszert azóta már rengeteg bírálat, illetve kiegészítés érte. A modern felfogás szerint – melyet mi is alkalmazunk a Karbantartási Mixünkben – egyes elemekre valóban hasznos lehet az időszakos leállítás, míg másokra kifejezetten káros. Régen azonban azt hitték, hogy a legtöbb eszköznél annál nagyobb a tönkremenetel valószínűsége, minél idősebb, ezzel szemben ma már azt állítjuk, hogy a berendezés/alkatrész elöregedésével párhuzamosan nem vagy csak elenyészően növekszik a kiesések gyakorisága. [forrás: Moubray J.: Reliability-centred Maintenance, Butterworth Heinemann, Oxford, 1991)


1. ábra A nagyjavítás gyakran instabillá teszi az addig megbízhatóan működő egységet

Nowlan és Heap 1978-ban bemutatott tanulmánya feltárta, hogy a nagyjavítások csekély befolyással bírnak egy összetett szerkezet megbízhatóságára. Munkájukban megcáfolták azt a hiedelmet, hogy mindig összefügg a megbízhatóság és a futási idő. E korábban vakon hitt feltételezés vezetett ahhoz az elképzeléshez, miszerint ha egy eszközön nagyjavítást végzünk, akkor biztosan lecsökken a tönkremenetel valószínűsége. Ez a gyakorlatban szinte soha nem igazolódik be. Kivételes az, ha kimondottan korfüggő meghibásodással állunk szemben. E hit ahhoz a sajnálatos tévedéshez vezet, hogy ha nincs szoros bizonyság az összes létező korfüggő meghibásodási módról, akkor bölcs dolog az egységek időszakos nagyjavítása. Nem vesszük tudomásul a tényt, hogy ezek erősen megzavarják az addig stabil rendszereket. Nagyon valószínű, hogy a nagyjavítás a kezdeti hanyatlási szakaszba mozdítja el a berendezést, és olyan instabilitást okoz, amit épp el szerettek volna kerülni. Az 1. ábra ezt mutatja.

Az elmélet után lássuk a gyakorlatot! Szeretnénk néhány érdekes és tanulságos példát felsorolni a nagyjavítás után tapasztalt gyakori hibalehetőségek közül. Felsorolásunkkal nem törekszünk a teljességre, hiszen minden gép más és más. A különféle hibák közös jellemzője viszont, hogy a műszaki diagnosztika segítségével egyszerűen felderíthetők, még mielőtt nagy kiesést okoznának.

Például:

 


A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg műszaki diagnosztáját! Rutinos diagnosztáink könnyedén felderítik az Ön üzemében előforduló hasonló hibákat és tanácsokat adnak az elkerülésükre. Vincze János (20/958-7848) és Seyler Lajos (20/9732-865). Bővebben itt