Most következő cikksorozatunkban a sok profitot termelő rezgésvizsgálatot szeretnénk részletesebben megismertetni a Kedves Olvasóval. Célunk nem pusztán unalmas tankönyvízű információk közlése, hanem az, hogy megmutassuk Önnek, miért fontos a sokat hangoztatott ars poetica: Szüntessük meg a nyikorgást, hogy elkerüljük a robbanást!

 

 

1. ábra Kis zizzenésből lesz a nagy robbanás - ha nem vigyázunk

Minden forgó vagy alternáló mozgást végző géprész rezgéseket kelt, amelyek többek között a géprész műszaki állapotától függenek. Ez a jelenség ad alapot arra, hogy egy gép rezgéseit vizsgálva következtessünk alkatrészeinek műszaki állapotára.

A rezgéseknek számos kiváltó oka ismert. A leggyakoribb hibaforrások a következők:

 1. Forgórészek kiegyensúlyozatlansága. Általában a gép igen erős rezgését okozza, radiális irányban jelentkezik, a gép fordulatszámának megfelelő frekvencián. f = f0

 2. Vonalba állítási hiba, meghajlott tengely. Többnyire a fordulatszámnak és kétszeresének megfelelő frekvencián jelentkezik, néha 3-4x f0-on is.

 3. Sérült vagy megkopott fogaskerék. Általában széles frekvenciasávban jelentkeznek a hibára utaló jelek, a fogkapcsolódási frekvencia (f0.z) körül, radiális és axiális irányban egyaránt. Jellemzők az oldalsáv modulációk.

 4. Mechanikai játék. Az alapfordulatszám 0,5-, 1,5-, 2,5-, 3,5-szörösén jelentkeznek.

 5. Szíjhajtás sérülése. Radiális irányban jelentkezik a szíjfrekvencia 1-, 2-, 3-, 4-szeresén.

 6. Kiegyensúlyozatlan forgattyús hajtómű és csatlakozás. Főként radiális irányban jelentkezik az alapfordulaton vagy magasabbrendű kiegyensúlyozatlanság esetén annak többszörösén.

 7. Fokozott turbulencia. Radiális és axiális irányban jelentkezik a lapát- és szárnyáthaladási frekvenciákon illetve ezek harmonikusain.

 8. Csapágyjáték a házban. A tengelyfordulat szubharmonikusa, pontosan 1 f0 vagy 1/3 f0-on. Főként radiális irányban jelentkezik.

 9. Olajfilm vagy letörődés okozta rezgések siklócsapágyágyaknál. Főként nagy fordulatszámú gépeknél jelentkezik radiális irányban, valamivel kisebb frekvencián, mint 1 f0.

 10. Hiszterézisörvény. A rezgéseket a kritikus fordulatszámon való áthaladás jellemzi és azok nagyobb fordulatszámon is megmaradnak. Néha a forgórészek szilárdságának ellenőrzésénél problémát jelent. Főként radiális irányban jelentkezik. Azonosításához követő szűrő szükséges.

 11. Siklócsapágyhibák. Radiális irányban jelentkezik a rezgéseket hordozó tengely fordulatszámán, illetve felharmonikusként annak a 2-, 3-, 4-szeresén. L. még 9. pont.

 12. Szelepek által keltett rezgések dugattyús berendezéseknél. A rezgéseket a szelep működésének frekvenciáján, azaz a löketszám kétszeresén, négyszeresén észlelhetjük.

 13. Kavitációs rezgések. Viszonylag kis kitérés mellett 1 Hz alatt illetve 15 kHz felett jelentkezik a gerjesztett rezgés.

 14. Ismeretlen okból megjelenő rezgések. A spektrumelemzés folyamán gyakran találunk olyan csúcsokat, amelyek frekvenciáit elvi megfontolások, elméleti számítások alapján nem tudjuk előre azonosítani. Ezeket a csúcsokat sem lehet figyelmen kívül hagyni. Időbeli változásukat regisztrálni kell és törekedni kell a kiváltó gyökérokok azonosítására. Példa egy ilyen esetre melyet egy 1600 kw-os turbókompresszor gyorsítóhajtóhajtóművénél tapasztaltunk 4 kHz körül. Sem mi, sem pedig egy korábbi tanulmány nem tudta meghatározni a kiváltó okot. Mérésünkkor a hajtómű két pontján a megengedettnél magasabb szintű effektív rezgéssebességet észleltünk. Fő kiváltó okként egy, a 4 kHz körüli csúcsot jelölt meg a regisztrátum. Két nappal a jelzésünk után a berendezést szétszerelték hibakeresés céljából. Elváltozást az olajkeringtető fogaskerékszivattyú tengelykapcsolójánál találtak, abban a régióban, ahol a magas szintet érzékeltük. A beépített bakelit tengelykapcsoló betét kopott el és tette bizonytalanná a kapcsolatot. A csere és a teljes összeszerelés után a rezgéserősség lényegesen csökkent.

  Miért a nevezett frekvencián volt a csúcs? Nem tudjuk. A tapasztalat segítségével azonban azonosítani lehetett a rezgést kiváltó okot, és a karbantartási feladataink igényeit ez kielégíti.

Összegezve az eddig leírtakat: A rezgések kiváltó okai jól azonosíthatók. Ha megfigyeljük őket, akkor azonosítani tudjuk a „kis zizzenéseket”, s ezáltal elkerülhetjük a „nagy robbanásokat”. A rezgésdiagnosztika segítségével időben fel tudunk készülni a javításokra és azokat akkor hajtjuk végre, amikor a berendezés műszaki állapota valóban megkívánja a beavatkozást.


Műszaki diagnosztáink készséggel felkeresik Önöket és segítenek a fenti szempontok végiggondolásában: Vincze János (20/958-7848) és Seyler Lajos (20/9732-865). Bővebben itt.

tn pas cher nike tn pas cher golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi air jordan pas cher air jordan pas cher jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher hogan outlet online hogan outlet hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online scarpe casadei outlet scarpe casadei outlet scarpe casadei outlet scarpe casadei outlet scarpe casadei outlet

2016. A.A. Stádium Kft.

Impresszum

about.me/aastadium